HCL 32/2018

privind modificarea hcl nr 58/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 32 din 31.07.2018