HCL 32/2018

privind modificarea hcl nr 58/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 32 din 31.07.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi