HCL 3/2017

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2017

HCL nr. 03 din 31.01.2017