HCL 34/2017

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalucontractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 34 din 28.07.2017