HCL 35/2022

privind predarea catre MLPDA prin CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect Tip – Construire ”Sala de sport cu tribuna 180 locuri din sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau.”