HCL 36/2018

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie (DALI) nsi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”

HCL nr. 36 din 31.08.2018