HCL 36/2022

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 2022