HCL 38/2022

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Movila Banului din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local

Bookmark the permalink.
Inapoi