HCL 38/2022

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Movila Banului din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local