HCL 39/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020- ianuarie 2021