HCL 40/2022

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1% la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzău.