HCL 42/2022

privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzău.