HCL 46/2022

privind darea în administrare/folosință cu titlu gratuit a imobilului ”Fostă fermă agricolă cu destinația construcții industriale și edilitare și teren intravilan situat în localitatea Movila Banului” către Serviciul Salubrizare la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău.

Bookmark the permalink.
Inapoi