HCL 46/2017

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Caminului Cultural si terenul acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, Modernizare, Dotare si Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau

HCL nr. 46 din 07.11.2017