HCL 47/2018

privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 47 din 15.10.2018