HCL 49/2018

privind aprobarea unor cheltuieli lunare pentru telefoanele fixe si mobile apartinand UAT Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 49 din 15.10.2018