HCL 5/2021

privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in limita de 1/12 din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2020 pentru achizitionarea de mobilier la sediul primariei Movila Banului, judetul Buzau.