HCL 50/2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau