HCL 50/2022

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2022