HCL 53/2017

privind modificarea organigramei si a statului de functii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 53 din 22.12.2017