HCL 54/2022

privind completarea și modificarea HCL 30/2022 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVARE ENERGETICA A DISPENSARULUI UMAN, COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale