HCL 57/2019

privind darea in administrare a serviciului si sistemului de salubrizare ale com. Movila Banului, jud. Buzau catre „Servicul Salubrizare Movila Banului”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al com. Movila Banului, jud. Buzau

Bookmark the permalink.
Inapoi