HCL 57/2022

privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din satul Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău