HCL 58/2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau

HCL nr. 58 din 22.12.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi