HCL 59/2022

privind aprobarea modificării HCL nr.39/27.09.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, județul Buzău