HCL 60/2022

privind ameliorarea și însămânțarea de către Quickl & Smart Solutions SRL a terenului neproductiv din imobilele identificate cu numerele cadastrale 25351, 29953, 22647, 26003 și 26957 înscrise în cărțile funciare cu aceleași numere ale comunei Movila Banului, județul Buzău