HCL 65/2019

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru octombrie-decembrie 2019