HCL 66/2022

privind acordul Consiliului Local Movila Banului cu privire la aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului cu suprafața de 25749,71 mp categorie de folosință pajiști permanente și terenul cu suprafață de 24490,91 mp cateogire de folosință arabil înscris în cartea funciară numărul 23539 Tarla 6 parcela 28, 29, 30 număr cadastral 23539, cartea funciară numărul 29209 Tarla 3 parcela 18, 19 număr cadastral 29209, cartea funciară numărul 23535 Tarla 6 parcela 31 număr cadastral 23535, cartea funciară numărul 28115 Tarla 28 parcela 201, 202 număr cadastral 28115, cartea funciară numărul 24006 Tarla 4 parcela 24 număr cadastral 24006, cartea funciară numărul 26921 Tarla 25 parcela 169, 171 număr cadastral 26921, cartea funciară numărul 23538 Tarla 5 parcela 26, 27 număr cadastral 23538, cartea funciară 30353 Tarla 8 parcela 65, 66, 69, 72, 79/1 număr cadastral 30353, carte funciară 28113 Tarla 27 parcela 182 număr cadastral 28113 pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Construire structuri constructive și infrastructură necesară operării parcului eolian Movila Banului” de către beneficiarul SC Quick & Smart Solutions SRL.