HCL 67/2022

privind acordul Consiliului Local Movila Banului cu privire la aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului cu suprafața de 28676,171 mp categoria de folosință pajiști permanente și terenul cu suprafața de 23196,37 mp categoria de folosință arabil înscris în cartea funciară nr. 23539 Tarla 6 Parcelă 28, 29 și 30, număr cadastral 23539, cartea funciară nr. 29209 Tarla 3 Parcela 18, 19 număr cadastral 29209, cartea funciară 23535 Tarla 6 Parcela 31 număr cadastral 23535, cartea funciară 28115 Tarla 28 Parcela 201, 202 număr cadastral 28115, cartea funciară nr. 24006 Tarla 4, Parcela 24 număr cadastral 24006, cartea funciară 26921 Tarla 25 Parcela 169, 171 număr cadastral 26921, cartea funciară 23538 Tarla 5 Parcela 26, 27 număr cadastral 23538, cartea funciară 30353 Tarla 8 Parcela 65, 66, 69, 72, 79/1 număr cadastral 30353, cartea funciară 28113 Tarla 27 Parcela 182 număr cadastral 28113, pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Construire structuri constructive și infrastructură necesară operării parcului eolian Movila Banului” de către beneficiarul SC Quick & Smart Solutions SRL.