HCL 7/2017

pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Rețea de distribuție apă potabilă și racorduri de branșament la consumatori în comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

HCL nr. 07 din 31.01.2017