HCL 79/2022

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a UAT Movila Banului, județul Buzău