HCL 80/2022

privind aprobarea Notei conceptuale și a documentației tehnice pentru obiectivul de investiții: ”Întreținere și reparații drum sătesc Cioranca-zona fermă”