HCL 81/2022

privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul celor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Movila Banului nr. 40/2022