HCL 85/2019

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, Județul Buzău