HCL 9/2020

privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre UAT Movila Banului si Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau