HCL 30/2021

privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute catre SC Distributie Energie Electrica Romania, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publica a comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in vederea reapizarii lucrarii de investitii :”Lucrari de racordare pentru alimentare cu energie electrica Statie de Epurare in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”

Citeste mai mult

HCL 26/2021

privind aprobarea semnarii unui act aditional la contractul de asocierea in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct, pentru  realizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Banului, Buzau

Citeste mai mult