Anunțuri publice

Informare - PUZ - SC FATROM ADITIVI FURAJERI SRL

2020-12-30 18:38:00

Primaria comunei Movila Banului anunta publicul despre desfasurarea procedurii de informare si consultare privind documentatia de urbanism: “ Plan urbanistic zonal construire ferma porci fatrom F6” extravilan comuna Movila Banului, NC 23858, T1, P1, 4, 5, judetul Buzau.


Informare - Aviz gospodarirea apelor SC FATROM ADITIVI FURAJERI SRL

2020-12-30 17:35:00


MĂSURI DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE TIMPUL SEZONULUI RECE 2020-2021

2020-12-10 15:08:39

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.


Dezbatere publica - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2021

2020-11-20 17:55:00

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală, Primaria comunei Movila Banului supune dezbaterii publice: “Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2021”.


Incheiere sedinta - Validare mandate Consilieri supleanti

2020-11-11 19:24:08


Rezultat proba scrisa concurs – Sef serviciu – Serviciul Salubrizare

2020-11-06 18:06:30


Dispozitia 165/2020

2020-11-03 21:24:00

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral n vederea bunei oragnizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020


Proces verbal – Validare mandat consilieri

2020-10-27 18:27:09


Rezultat selectie dosare concurs – Sef serviciu – Serviciul Salubrizare

2020-10-27 18:24:45


Proces verbal - Validare Primar

2020-10-23 20:12:40


Anunt concurs – Sef serviciu – Serviciul Salubrizare

2020-10-09 14:12:07


Anunt suspendare concurs - Sef serviciu - Serviciul Salubrizare

2020-05-20 13:27:01

În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform căruia ,,pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante…”,

Primăria Comunei Movila Banului anunță suspendarea concursului de ocuparea postului de sef serviciu din cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, județul Buzău.


Anunt concurs – Sef serviciu - Serviciul Salubrizare

2020-05-19 10:46:27

Primăria Comunei Movila Banului, cu sediul în comuna Movila Banului, județul Buzău, organizeazăconcurs pentru ocuparea postului de sef serviciu din cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, județul Buzău, funcție contractualăde conducere, contract de muncă pe perioada nedeterminată.


Anunt - Activitati dezinfectare strazi comuna Movila Banului

2020-04-01 08:12:00


Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:57:00

Anunt - Licitatie publica inchiriere pasuni

2020-02-05 20:12:00
PRIMARIA MOVILA BANULUI, cu sediul in sat Movila Banului str.Nuferilor nr.130, judetul Buzau, organizeaza licitatie publica cu strigare in data de 9.03.2020 ora 10.00 la sediul primariei Movila Banului pentru inchirierea pasunilor de la nivelul comunei Movila Banului.

Anunt sedinta publica

2020-01-21 17:53:18

Duminica, 26.01.2020 ora 14.00, in incinta salii de sport din satul Limpezis va avea loc sedinta publica a Consiliului local. Domnul Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila Banului, jud. Buzau, invita persoanele interesate sa participe la aceasta sedinta unde se vor dezbate proiecte de interes local.


Anunt publicitar

2019-12-03 07:47:00
În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei MOVILA BANULUI Județul BUZĂU, privind  terenurile aflate în proprietatea privată a Comunei MOVILA BANULUI, Județul BUZĂU și în administrarea Consiliului Local al Comunei, Primăria Comunei MOVILA BANULUI cu sediul în sat MOVILA BANULUI,  Buzău e-mail primaria_movilabanului@hotmail.com, Tel. & Fax  Tel: 0238-796659, Tel/Fax: 0238-796.601 persoană de contact IONIȚĂ Alexandru Florin organizează selecție de oferte în vederea realizării unei asocieri în participație între Consiliul al Comunei MOVILA BANULUI și un investitor selectat care să asigure valorificarea acestor terenuri reprezentând terenuri agricole și izlaz comunal.

Invitatie - Inaugurare teren sport

2019-11-12 16:04:00

In data de 17.11.2019, domnul Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila Banului, jud. Buzau, va invita la inaugurarea terenului de sport din satul Limpezis, incepand cu ora 12.00


Anunt dezbatere publica - Proiect hotarare taxe si impozite 2020

2019-10-29 14:35:00

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică, republicată, propunem spredezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în comuna Movila Banului, pentru anul 2020, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau.


Delimitare sectii votare – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 17:27:03

Dispozitia nr. 206/2019 privind delimitarea sectiilor de votare de la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019


Anunt concurs - Consilier juridic - Compartimentul juridic

2019-10-10 08:00:37

PrimariaComunei Movila Banului cu sediul în comuna Movila Banului, județul Buzău, in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de  consiler juridic  clasa I , grad profesional superior din cadrul Compartimentul juridic resurse umane si relatii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău.


Anunt concurs – Functii contractuale vacante - Serviciul Salubrizare

2019-07-15 17:38:05

Primăria Comunei Movila Banului, cu sediul în comuna Movila Banului, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, județul Buzău


Anunt public – Depunere solicitare emitere acord de mediu

2019-06-04 18:28:16


Anunt public - Depunere solicitare emitere acord de mediu

2019-05-30 18:48:12


Anunt colectiv - Acte administrative fiscale

2019-05-03 08:34:59


Delimitare sectii votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-25 19:00:55

Dispozitia 103/2019 privind delimitarea sectiilor de votare de la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019


Locuri speciale afisaj elecoral - Alegeri Parlamentul European

2019-04-23 17:21:08

Dispozitia 102/2019 privind stabilirea si asigurarea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Movila Banului, jud. Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 19:54:16

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 19:53:32

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:53:35

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:06:27


Anunt sedinta publica

2019-01-17 12:00:30

In data de 31.01.2019, ora 10.00, Primarul Comunei Movila Banului, judetul Buzau, domnul Moise Dorin Romica, va invita la caminul cultural Movila Banului pentru a dezbate principalele probleme la nivelul comunei.


Anunt dezbatere publica - Stema comunei Movila Banului

2018-12-28 09:34:07
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Movila Banului aduce la cunoştinţă publică: Proiectul privind  aprobarea stemei comunei Movila Banului.  Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, la sediul Primariei comunei Movila Banului, sat Movila Banului, judeţul Buzău, pe fax, la nr. 0238-796601 e-mail: primaria_movilabanului@hotmail.com

Anunt de vanzare

2018-07-19 11:17:27
ANUNŢ DE VÂNZARE prin licitaţie publică cu strigare a unei cantitati de teava DN90 PN10 pentru instalatii de alimentare cu apa aflate in inventarul Comunei Movila Banului Primaria comunei Movila Banului, cu sediul în comuna Movila Banului, judeţul Buzău, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unei cantitati de teava DN90 PN10 pentru instalatii de alimentare cu apa aflate in inventarul Comunei Movila Banului.

Lista conturilor pentru plata online a impozitelor si taxelor locale

2018-05-04 10:22:52

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor din comuna Movila Banului cu sau fara domiciliul in comuna, de a plati datoriile fara a se mai deplasa la ghiseul Primariei, comunicam numerele de cont in care se pot face plata online, la ghiseele trezoreriilor sau la oficiile postale din zona de domiciliu.

Trezorerie operativa Municipiul Buzau
RO82TREZ1662116020201XXX – 21A160201 – Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
RO32TREZ1662116020202XXX – 21A160202 – Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
RO15TREZ16621180250XXXXX – 21A185000 – Alte impozite si taxe
RO86TREZ16621A300530XXXX –  21A300530 – Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
RO90TREZ16621330228XXXXX – 21A332800 – Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
RO63TREZ1662107020101XXX – 21A070101 – Impozit pe cladiri de la persoane fizice
RO13TREZ1662107020102XXX – 21A070102 – Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
RO10TREZ1662107020201XXX – 21A070201 – Impozit pe terenuri de la persoane fizice
RO57TREZ1662107020202XXX – 21A070202 – Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
RO07TREZ1662107020203XXX – 21A070203 – Impozit pe terenul din extravilan
RO46TREZ16621070203XXXXX – 21A070300 – Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Lista completa a conturilor – Trezorerie operativa Municipiul Buzau


Invitatie catre proprietarii de animale

2018-03-09 12:30:16

Proprietarii de animale de pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau sunt invitati luni 12.03.2018 orele 10.00, Caminul Cultural sat Movila Banului la o adunare cetateneasca privind inchirierea/concesionarea suprafetelor de pasuni


Invitatie sedinta cu locuitorii comunei Movila Banului

2018-02-15 11:27:37

In data de 01 martie 2018 ora 10:00, Primarul comunei Movila Banului invita locuitorii comunei Movila Banului la o sedinta de discutii despre diverse probleme. 
Sedinta va avea loc la Caminul Cultural Movila Banului.


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 16:58:15
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Ordin de incepere a lucrarilor - Retea distributie apa potabila

2017-10-23 20:16:42

Publicatie vanzare bunuri

2017-10-23 17:07:52

Comments are closed.