Acte administrative emise de primar

TitluDataDescriere
Dispozitia 141/20202020/10/01privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de Muncitor in cadrul Primariei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 140/20202020/10/01privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de sef serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 139/20202020/10/01privind aprobarea listei suplimentare conform OUG nr.84/2020
Dispozitia 138/20202020/09/22privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Radu Florica
Dispozitia 137/20202020/09/22privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Dobre Maria
Dispozitia 136/20202020/09/22privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Coman Daniel
Dispozitia 135/20202020/09/22privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Martici Nicoleta
Dispozitia 134/20202020/09/22privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Ivan Catalin bogdan
Dispozitia 133/20202020/09/22privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Caldare Georgiana Madalina
Dispozitia 132/20202020/09/22privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Ivan Dorina
Dispozitia 131/20202020/09/22privind acordarea dreptului la ajutorul domnului Nica Nicolae
Dispozitia 130/20202020/09/22privind convocarea Consiliului Locl Movila Banului in sedinta ordinara in data de 30.09.2020 orele 10.00
Dispozitia 129/20202020/09/22privind stabilirea cuantumului indemnizatiei doamnei Cocor Dobrita pentru persoana cu handicap grav domiciliata in comuna Movila Banului, sat Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 128/20202020/09/20privind convocarea Consiliuluiu Local Movila Banului in sedinta extraordinara in data de 22.09.2020 orele 10.00
Dispozitia 127/20202020/09/20privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza comunei Movila Banului pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
Dispozitia 126/20202020/09/14privind aprobarea listelor finale cu elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic de pe raza UAT Movila Banului
Dispozitia 125/20202020/09/14privind constituirea comisiei de receptie aferenta proiectului „Modernizarea retelei de iluminat public in comuna Movila Banului, judetul Buzau”
Dispozitia 124/20202020/09/14privind numirea doamnei Cocor Rozalia curator specail pentru persoana cu handicap Cocor Dobrita cu domiciliul in comuna Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 123/20202020/08/20privind stabilirea lucurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din anul 2020
Dispozitia 122/20202020/08/19privind numirea doamnei Nastase Iulia curator special pentru persoana cu handical Nastase Vasile cu domiciliul in comuna Movila Banului sat Cioranca
Dispozitia 121/20202020/08/19privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Constantin Georgeta
Dispozitia 120/20202020/08/19privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Gherghe Constantin
Dispozitia 119/20202020/08/19privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Gogos Savu
Dispozitia 118/20202020/08/19privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Caldare Georgiana Madalina
Dispozitia 117/20202020/08/13privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Poescaru Elena Claudia in suma de 1000 lei domiciliata in sat Limpezis comuna Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 116/20202020/08/11privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Moldoveanu Ionel
Dispozitia 115/20202020/08/11privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Mihaila Florentina
Dispozitia 114/20202020/08/07privind stabilirea personalului tehnic auxiliar al BECL Movila Banului
Dispozitia 113/20202020/08/07privind convocarea CL Movila Banului in sedinta ordinara in data de 31.08.2020 ora 10.00
Dispozitia 104/20202020/07/16privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedință ordinară in data de 24.07.2020 orele 10.00
Dispozitia 103/20202020/07/13privind rectificarea bugetului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru trimestrul III al anului 2020
Dispozitia 102/20202020/07/13privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Negoita Marian referent grad superior, gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 101/20202020/07/13privind completarea dispozitie nr.49/13.04.2020 privind exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu in cadrul primariei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 100/20202020/07/10privind incetarea dreptului la ajutorul social doamnei Calen Mariana
Dispozitia 99/20202020/07/07privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Bratu Stelian
Dispozitia 98/20202020/07/07privind incetarea dreptului la alocatia de sistinere a familiei domnului Stan Adrian Valentin
Dispozitia 97/20202020/07/07privind incetarea dreptului la alocatia de sistinere a familiei domnului Bajan Adrian
Dispozitia 96/20202020/07/07privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Ganea Daniel Gabriel
Dispozitia 95/20202020/07/07privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Spataru Georgiana
Dispozitia 94/20202020/06/29privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Borcan Marian
Dispozitia 93/20202020/06/29privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Samoila Mirela
Dispozitia 92/20202020/06/19privind numirea doamnei Cristea Constanta cuator special provizoriu pentru minorul Ion Bogdan Liviu cu domiciliul in comuna movila Banului, sat Limpezis, judetul Buzau
Dispozitia 91/20202020/06/19privind convocarea consiliului local Movila Banului in sedinta ordiana in data de 30.06.2020 ora 10.00
Dispozitia 90/20202020/06/19privind imputernicirea domnului Ionita Alexandru Florin pentru coordonarea activitatii Serviciului Salubrizare Movila Banului pana la organizarea concursului in functia de sef serviciu
Dispozitia 89/20202020/06/19privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Dumitru Aura Florentina
Dispozitia 88/20202020/06/19privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Dumitru Aura Florentina
Dispozitia 87/20202020/06/19privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Frunza David
Dispozitia 86/20202020/06/12privind constituirea Grupului de lucri si desemnarea domnului Georgescu Calin Ion pentru semnarea proceselor perbale de receptie pentru distribuirea ajutoarelor de igiena transa II si a produselor alimentare transa I in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 85/20202020/06/10privind incetarea dreptului la ajutorul social doamnei Boutiuc Gabriela
Dispozitia 84/20202020/06/10privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Mihalcea Marius
Dispozitia 83/20202020/06/10privind modificarea dreptului la ajutorul social doamnei Iarca Daniela
Dispozitia 82/20202020/06/10privind modificarea dreptului la ajutorul social doamnei Corbu Maria
Dispozitia 81/20202020/06/10privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Ivan Catalin Bogdan
Dispozitia 80/20202020/06/10privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Samoila Ioan
Dispozitia 79/20202020/06/10privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Ghita Ema Cristina
Dispozitia 78/20202020/06/10privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Ghita Daniel
Dispozitia 77/20202020/06/10privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Stefan Dana Catalina
Dispozitia 76/20202020/06/10privind modificarea dreptului la alocatia de sistinere a familiei domnului Borcan Marian
Dispozitia 75/20202020/06/10privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Borcan Marian
Dispozitia 74/20202020/05/29privind rectificarea bugetului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru trimestrul II al anului 2020
Dispozitia 73/20202020/05/25privind constituirea comisiei comunale Movila Banului pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021
Dispozitia 72/20202020/05/25privind constituirea comisiei comunale Movila Banului pentru recensamantul agricol din Romania
Dispozitia 71/20202020/05/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Gogos Savu
Dispozitia 70/20202020/05/25privind incetarea dreptului la stimulentul educational domnului Durac Ion
Dispozitia 69/20202020/05/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului ghita Florian Alexandru
Dispozitia 68/20202020/05/25privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia domnului Durac Viorel
Dispozitia 67/20202020/05/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Durac Viorel
Dispozitia 66/20202020/05/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Durac Viorel
Dispozitia 65/20202020/05/25privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Burlacu Florin Ionut
Dispozitia 64/20202020/05/25privind modificarea dreptului la ajutorul social doamnei Ungureanu Tamara capsunica
Dispozitia 63/20202020/05/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Stan Cristina
Dispozitia 62/20202020/05/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Bajan Adrian
Dispozitia 61/20202020/05/18privind convocarea Consiliului Local Movila Banului in sednta ordinara in data de 29.05.2020 ora 10.00
Dispozitia 60/20202020/05/13privind incetarea dreptului la stimulentul aducational pentru familia doamnei Barsturea Carmen
Dispozitia 59/20202020/05/08privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ursea Marinica , domiciliat in sat Limpezis, comuna Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 58/20202020/05/08privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Mirea Gabriela in functia de sef serviciu in cadrul serviciului salubrizare Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 57/20202020/05/08privind desemnarea domnului Negoita Marian referent in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice ca reprezentant al autoritatii publice locale in comisia de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole
Dispozitia 56/20202020/04/30privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Fogor Ionel Nicusor
Dispozitia 55/20202020/04/30privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Boutiuc Gabriela
Dispozitia 54/20202020/04/30privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Coman Ion
Dispozitia 53/20202020/04/22privind angajarea doamnei Frunza Mihaela in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap Stroe Ilie domiciliat in comuna Movila Banului, sat Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 52/20202020/04/21privind stabilirea cuantumului indemnizatiei doamnei Parlog Ioana pentru persoana cu handicap grav domiciliata in comuna Movila Banului, sat Movila Banului. Judetul Buzau.
Dispozitia 51/20202020/04/21privind stabilirea cuantumului indemnizatiei domnului Anghel Ion pentru persoana cu handicap grav domiciliat in comuna Movila Banului, sat Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 50/20202020/04/21privind convocarea Consiliului Local Movila Banului in sedinta ordinara in data de 30.04.2020
Dispozitia 49/20202020/04/13privind exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu in cadrul primariei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 48/20202020/04/13privind numirea doamnei Anghel Steluta, curator special provizoriu al persoanei cu handicap grav Anghel Ioan
Dispozitia 47/20202020/04/03privind numirea domnului Turturica Adrian Daniel in functia de consilier personal al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 46/20202020/03/31 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ungureanu Viorel in suma de 1000 lei, domiciliat in sat Limpezis, comuna Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 45/20202020/03/31 privind numirea domnului Ionita Alexandru Florin consilier de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita de la nivelul primariei Movila Banului
Dispozitia 44/20202020/03/31 privind incetarea contractului individual de munca nr.2/8.07.2019 a doamnei Stanciu Laura Emilia in functia de consilier personal al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 43/20202020/03/25 privind incetarea contractului individual de munca doamnei Frunza Mihaela asistent personal pentru persoana cu handicap Stroe Ilie domiciliat in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 41/20202020/03/24privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Anton Gabriela
Dispozitia 40/20202020/03/24privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Samoila Mirela
Dispozitia 39/20202020/03/24privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Voicu virgil
Dispozitia 38/20202020/03/24privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Gogos Aurelia
Dispozitia 37/20202020/03/24privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Baiaram Adrian Ion
Dispozitia 36/20202020/03/24privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Baiaram Adrian Ion
Dispozitia 35/20202020/03/24privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Paraschiv Dumitru
Dispozitia 34/20202020/03/24privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Gogs Aurelia
Dispozitia 33/20202020/03/24privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Glodeanu Aurica
Dispozitia 32/20202020/03/24privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Dragoi Cristinel Mitica
Dispozitia 31/20202020/03/24privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Ganea Daniel Gabriel
Dispozitia 30/20202020/03/24privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Iarca Daniela
Dispozitia 29/20202020/03/23privind retificarea bugetului local al comunei Movila Banului, judetul buzau pentru luna martie 2020
Dispozitia 28/20202020/02/28privind convocarea Consiliului Local Movila Banului in sedinta ordinara in data de 09.03.2020
Dispozitia 27/20202020/02/25privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri doamnei Iarca Daniela
Dispozitia 26/20202020/02/25privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Ursea Marian
Dispozitia 25/20202020/02/25privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Dobre Maria
Dispozitia 24/20202020/02/25privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Ciobotaru Nicolae Florin
Dispozitia 23/20202020/02/25privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei Stan Cristina
Dispozitia 22/20202020/02/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Toader Victor
Dispozitia 21/20202020/02/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Catrina Lili
Dispozitia 20/20202020/02/25privind incetarea dreptului la ajutorul social domnului Lazar Florentin
Dispozitia 19/20202020/02/25privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Ganea Daniel Gabriel
Dispozitia 18/20202020/02/25privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Dragoi Cristinel Mitica
Dispozitia 17/20202020/02/18privind modificarea dispozitiei nr.2/16.01.2020 privind cuantumul indemnizatiei domnului Stanciu Corneliu pentru persoana cu handicap domiciliata in comuna Movila Banului sat Limpezis judetul Buzau
Dispozitia 16/20202020/02/18privind angajarea doamnei costache Maria Marinela in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap Rotariu Alin Cristian domiciliata in comuna Movila Banului sat Limpezis judetul Buzau.
Dispozitia 15/20202020/02/13privind convocarea consiliului local Movila Banului in sedinta ordinara in data de 19.02.2020 orele 14.00
Dispozitia 14/20202020/02/03privind constituirea grupului de lucru si desemnarea domnului Georgescu Calin Ion pentru semnarea proceselor verbale de receptie pentru distribuirea ajutoarelor de igiena in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Movila Banului,. judetul Buzau
Dispozitia 13/20202020/01/28privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind semnarea unui contract de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct pentru relizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 12/20202020/01/28privind desemnarea ca manager de transport rutier de marta a doamnei Mirea Gabriela-sef serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 11/20202020/01/28privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada ianuarie 2020-martie 2020 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru beneficiarii Legii 416/2001
Dispozitia 10/20202020/01/28privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Fatu Mihaela
Dispozitia 9/20202020/01/28privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Ungureanu Tamara Capsunica
Dispozitia 8/20202020/01/28privind reluarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Dragoi Cristinel Mitica
Dispozitia 7/20202020/01/28privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului Stefan Mihai Adrian
Dispozitia 6/20202020/01/28privind suspendarea dreptului la ajutorul social domnului Frunza David
Dispozitia 5/20202020/01/16privind convocarea Consiliului Local Movila Banului, in sedinta ordinara in data de 31.01.2020 orele 12.00
Dispozitia 4/20202020/01/16privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare inregistrat pe anul 2019
Dispozitia 3/20202020/01/16privind modificarea Dispozitie nr.299/31.12.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap grav de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
Dispozitia 2/20202020/01/16privind stabilirea cuntumului indemniatiei domnului Stanciu Corneliu pentru persoana cu handicap domiciliata in comuna Movila Banului, sat Limpezis, judetul Buzau.
Dispozitia 1/20202020/01/16privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general au UAT de catre domnului Ionita Alexandru Florin
Dispozitia 299/20192019/12/31Dispozitia nr. 299 – 2019
Dispozitia 287/20192019/12/31Dispozitia nr. 287 – 2019
Dispozitia 286/20192019/12/31Dispozitia nr. 286 – 2019
Dispozitia 285/20192019/12/31Dispozitia nr. 285 – 2019
Dispozitia 283/20192019/12/31Dispozitia nr. 283 – 2019
Dispozitia 282/20192019/12/31Dispozitia nr. 282 – 2019
Dispozitia 281/20192019/12/31Dispozitia nr. 281 – 2019
Dispozitia 280/20192019/12/31Dispozitia nr. 280 – 2019
Dispozitia 279/20192019/12/31Dispozitia nr. 279 – 2019
Dispozitia 278/20192019/12/31Dispozitia nr. 278 – 2019
Dispozitia 277/20192019/12/31Dispozitia nr. 277 – 2019
Dispozitia 276/20192019/12/31Dispozitia nr. 276 – 2019
Dispozitia 275/20192019/12/31Dispozitia nr. 275 – 2019
Dispozitia 274/20192019/12/31Dispozitia nr. 274 – 2019
Dispozitia 273/20192019/12/31Dispozitia nr. 273 – 2019
Dispozitia 272/20192019/12/31Dispozitia nr. 272 – 2019
Dispozitia 268/20192019/12/30Dispozitia nr. 268 – 2019
Dispozitia 267/20192019/12/23Dispozitia nr. 267 – 2019
Dispozitia 266/20192019/12/16Dispozitia nr. 266 – 2019
Dispozitia 264/20192019/12/09Dispozitia nr. 264 – 2019
Dispozitia 263/20192019/12/09Dispozitia nr. 263 – 2019
Dispozitia 261/20192019/11/27Dispozitia nr. 261 – 2019
Dispozitia 256/20192019/11/22Dispozitia nr. 256 – 2019
Dispozitia 245/20192019/11/22Dispozitia nr. 245 – 2019
Dispozitia 244/20192019/11/18Dispozitia nr. 244 – 2019
Dispozitia 243/20192019/11/12Dispozitia nr. 243 – 2019
Dispozitia 242/20192019/11/12Dispozitia nr. 242 – 2019
Dispozitia 239/20192019/11/01Dispozitia nr. 239 – 2019
Dispozitia 238/20192019/11/01Dispozitia nr. 238 – 2019
Dispozitia 237/20192019/11/01Dispozitia nr. 237 – 2019
Dispozitia 236/20192019/11/01Dispozitia nr. 236 – 2019
Dispozitia 235/20192019/11/01Dispozitia nr. 235 – 2019
Dispozitia 234/20192019/11/01Dispozitia nr. 234 – 2019
Dispozitia 231/20192019/11/01Dispozitia nr. 231 – 2019
Dispozitia 230/20192019/11/01Dispozitia nr. 230 – 2019
Dispozitia 229/20192019/11/01Dispozitia nr. 229 – 2019
Dispozitia 228/20192019/11/01Dispozitia nr. 228 – 2019
Dispozitia 227/20192019/11/01Dispozitia nr. 227 – 2019
Dispozitia 226/20192019/11/01Dispozitia nr. 226 – 2019
Dispozitia 225/20192019/10/28
Dispozitia 222/20192019/10/28Dispozitia nr. 222 – 2019
Dispozitia 220/20192019/10/28Dispozitia nr. 220 – 2019
Dispozitia 218/20192019/10/28Dispozitia nr. 218 – 2019
Dispozitia 216/20192019/10/28Dispozitia nr. 216 – 2019
Dispozitia 215/20192019/10/28Dispozitia nr. 215 – 2019
Dispozitia 213/20192019/10/28Dispozitia nr. 213 – 2019
Dispozitia 212/20192019/10/28Dispozitia nr. 212 – 2019
Dispozitia 210/20192019/10/18Dispozitia nr. 210 – 2019
Dispozitia 209/20192019/10/18Dispozitia nr. 209 – 2019
Dispozitia 208/20192019/10/18Dispozitia nr. 208 – 2019
Dispozitia 207/20192019/10/11Dispozitia nr. 207 – 2019
Dispozitia 206/20192019/10/11Dispozitia nr. 206 – 2019
Dispozitia 205/20192019/10/11Dispozitia nr. 205 – 2019
Dispozitia 203/20192019/10/02Dispozitia nr. 203 – 2019
Dispozitia 202/20192019/10/02Dispozitia nr. 202 – 2019
Dispozitia 194/20192019/09/30Dispozitia nr. 194 – 2019
Dispozitia 188/20192019/09/24Dispozitia nr. 188 – 2019
Dispozitia 186/20192019/09/17Dispozitia nr. 186 – 2019
Dispozitia 185/20192019/09/17Dispozitia nr. 185 – 2019
Dispozitia 184/20192019/09/10Dispozitia nr. 184 – 2019
Dispozitia 179/20192019/08/30Dispozitia nr. 179 – 2019
Dispozitia 178/20192019/08/30Dispozitia nr. 178 – 2019
Dispozitia 177/20192019/08/28Dispozitia nr. 177 – 2019
Dispozitia 176/20192019/08/28Dispozitia nr. 176 – 2019
Dispozitia 175/20192019/08/28Dispozitia nr. 175 – 2019
Dispozitia 174/20192019/08/28Dispozitia nr. 174 – 2019
Dispozitia 173/20192019/08/27Dispozitia nr. 173 – 2019
Dispozitia 172/20192019/08/27Dispozitia nr. 172 – 2019
Dispozitia 171/20192019/08/27Dispozitia nr. 171 – 2019
Dispozitia 170/20192019/08/26Dispozitia nr. 170 – 2019
Dispozitia 169/20192019/08/26Dispozitia nr. 169 – 2019
Dispozitia 168/20192019/08/26Dispozitia nr. 168 – 2019
Dispozitia 167/20192019/08/26Dispozitia nr. 167 – 2019
Dispozitia 166/20192019/08/26Dispozitia nr. 166 – 2019
Dispozitia 165/20192019/08/26Dispozitia nr. 165 – 2019
Dispozitia 164/20192019/08/26Dispozitia nr. 164 – 2019
Dispozitia 163/20192019/08/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 162/20192019/08/26privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 161/20192019/08/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 160/20192019/08/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 159/20192019/08/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 158/20192019/08/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 156/20192019/07/26privind stabilirea cuantumului indemnizatiei doamnei Mantulescu Georgeta pentru persoana cu handicap domiciliata in comuna Movila Banului,sat Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 154/20192019/07/26privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „“MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ŞI SĂTEŞTI ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, SATELE MOVILA BANULUI, LIMPEZIŞ ŞI CIORANCA”
Dispozitia 143/20192019/07/19privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 25.07.2019 orele 10.00
Dispozitia 142/20192019/07/15privind majorarea indemizatiei lunara a domnului Georgescu Calin Ion, viceprimar al comunei Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 141/20192019/07/15privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau, serviciu public cu personalitate juridica
Dispozitia 133/20192019/06/24privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 132/20192019/06/24privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 131/20192019/06/24privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 130/20192019/06/24privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 129/20192019/06/24privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 128/20192019/06/24privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 127/20192019/06/24privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 126/20192019/06/24privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 125/20192019/06/24privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 124/20192019/06/24privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 121/20192019/06/11privind stabilirea cuantumului indemnizatiei doamnei Toader Elena pentru persoana cu handicap domiciliata in comuna Movila Banului,sat Movila Banului, judetul Buzau
Dispozitia 113/20192019/05/27privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 112/20192019/05/27privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 111/20192019/05/27privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 110/20192019/05/27privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 109/20192019/05/27privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 107/20192019/05/16privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 106/20192019/05/16privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 105/20192019/05/16privind acordare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 103/20192019/04/25privind delimitarea sectiilor de votare de la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019
Dispozitia 102/20192019/04/23privind stabilirea si asigurarea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Movila Banului, jud. Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European
Dispozitia 101/20192019/04/22privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 100/20192019/04/22privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 99/20192019/04/22privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 98/20192019/04/19privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 97/20192019/04/19privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 96/20192019/04/19privind modificare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 95/20192019/04/19privind modificare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 94/20192019/04/19privind acordare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 93/20192019/04/19privind acordare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 84/20192019/03/27privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 83/20192019/03/27privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 82/20192019/03/27privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 81/20192019/03/27privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 80/20192019/03/27privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 79/20192019/03/27privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 78/20192019/03/27privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 77/20192019/03/27privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 76/20192019/03/27privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 75/20192019/03/27privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG)
Dispozitia 73/20192019/03/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 72/20192019/03/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 71/20192019/03/20privind acordare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 70/20192019/03/20privind acordare dreptului la alocatia de sustinere a familiei
Dispozitia 68/20192019/03/13privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta de indata in data de 14.03.2019 orele 9.00
Dispozitia 60/20192019/02/25privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHITA DANIEL
Dispozitia 59/20192019/02/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SPINU MARIAN
Dispozitia 58/20192019/02/25privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SAMOILA IOAN
Dispozitia 57/20192019/02/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR FELICIA LOREDANA
Dispozitia 56/20192019/02/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SERDIN ANDREEA CORINA
Dispozitia 55/20192019/02/25privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BETEA georgeta
Dispozitia 54/20192019/02/25privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BETEA CATALINA
Dispozitia 53/20192019/02/25privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CHELE ION
Dispozitia 52/20192019/02/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM VIORICA
Dispozitia 51/20192019/02/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui FRUNZA STELIAN
Dispozitia 50/20192019/02/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui NECULA FLORICA
Dispozitia 49/20192019/02/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui GHITA FLORIAN ALEXANDRU
Dispozitia 48/20192019/02/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui GOGOS AURELIA
Dispozitia 47/20192019/02/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM ADRIAN ION
Dispozitia 46/20192019/02/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui CIOBOTARU MARIUS MARIAN
Dispozitia 45/20192019/02/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGHEL STELUTA
Dispozitia 44/20192019/02/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui RADUTA DANIEL
Dispozitia 42/20192019/02/20privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 26.02.2019 orele 15.00
Dispozitia 40/20192019/01/30privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Beia Silviu Ionut inspector de specialitate grad superior, gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 39/20192019/01/30privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui RADUTA DANIEL
Dispozitia 38/20192019/01/30privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STEFANEANU  CONSTANTIN
Dispozitia 37/20192019/01/30privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SOCARICI DANIELA
Dispozitia 36/20192019/01/30privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui NEGOITA TINCA
Dispozitia 35/20192019/01/30privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DURBACA ELENA PETRONELA
Dispozitia 34/20192019/01/30privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA STELIAN
Dispozitia 33/20192019/01/30privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU IONEL
Dispozitia 28/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentilor personali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 27/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Dumitru Alexandru consilier personal al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 26/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Dragomir George muncitor calificat , gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 25/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Dobre Marian sofer microbuz scolar, gradatia 4 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 24/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Tatulescu Titi sofer, gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 23/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Gaina Iulian guard, gradatia 2 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 22/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Ciobotaru Fanuta guard, gradatia 2 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 21/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Dedu Madalina Viorela inspector asistenta sociala, gradatia 4 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 20/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Corbu Marilena referent asistenta sociala, gradatia 4 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 19/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Ionita Alexandru Florin inspector achizitii publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 18/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Sava Nicoleta inspector de specialitate grad superior, gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 17/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Negoita Kati Gabriela referent grad superior, gradatia 4 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei MovilaBanului, judetul Buzău
Dispozitia 16/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Coman Elena referent grad superior, gradatia 4 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei MovilaBanului, judetul Buzău
Dispozitia 15/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al domnului Negoita Marian referent grad superior , gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 14/20192019/01/29privind stabilirea salariului de baza lunar al doamnei Iosiv Mirela secretar delegat al comunei MovilaBanului, judetul Buzău
Dispozitia 13/20192019/01/29privind stabilirea indemnizației viceprimarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 12/20192019/01/29privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău
Dispozitia 8/20192019/01/23privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 29.01.2019 orele 12.00
Dispozitia 2/20192019/01/15privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta de indata in data de 15.01.2019 orele 12.00
Dispozitia 376/20182018/12/18privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 375/20182018/12/18privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FATU MARIA
Dispozitia 374/20182018/12/18privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STEFAN FLORINA NICOLETA
Dispozitia 373/20182018/12/18privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COSTACHE ANDREEA MARIA
Dispozitia 372/20182018/12/18privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE CONSTANIN
Dispozitia 371/20182018/12/18privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM VIORICA
Dispozitia 370/20182018/12/18privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui URSEA CRISTINEL
Dispozitia 369/20182018/12/18privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM ADRIAN ION
Dispozitia 368/20182018/12/18privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MARES CLAUDIA
Dispozitia 367/20182018/12/18privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MARES CLAUDIA
Dispozitia 366/20182018/12/18privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui IRIMIA MUGUREL
Dispozitia 365/20182018/12/18privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MUNTEANU ION
Dispozitia 347/20182018/11/21privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE AUREL
Dispozitia 346/20182018/11/21privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ALEXANDRU EMIL
Dispozitia 345/20182018/11/21privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COJOCARU DOREL
Dispozitia 344/20182018/11/21privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui UDREA MARIOARA
Dispozitia 343/20182018/11/21privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CORBU PAUL
Dispozitia 342/20182018/11/21privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR CIPRIAN
Dispozitia 341/20182018/11/21privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR FELICIA LOREDANA
Dispozitia 340/20182018/11/21privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SERDIN ANDREEA CORINA
Dispozitia 339/20182018/11/21privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU ALIN COSTEL
Dispozitia 338/20182018/11/21privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ALEXANDRU EMIL
Dispozitia 337/20182018/11/21privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGHEL STELUTA
Dispozitia 336/20182018/11/21privind respingerea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne al d-lui Mihalache Niculae
Dispozitia 335/20182018/11/21privind respingerea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne al d-lui Alexe Gabriel
Dispozitia 333/20182018/11/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui VOICU CONSTANTIN
Dispozitia 332/20182018/11/20privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui LAZAR MARIAN
Dispozitia 331/20182018/11/20privind reluarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DOBRE MARIA
Dispozitia 330/20182018/11/20privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BETEA FLORIN LAURENTIU
Dispozitia 329/20182018/11/20privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DOLHASCHI FLORENTINA
Dispozitia 328/20182018/11/20privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui TUDORACHE DUMITRU MARIAN
Dispozitia 327/20182018/11/20privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui TANASE ANA MARIA
Dispozitia 322/20182018/10/23privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGHEL EMILIA ELENA
Dispozitia 321/20182018/10/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE AUREL
Dispozitia 320/20182018/10/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 319/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC ELENA
Dispozitia 317/20182018/10/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE CONSTANTIN
Dispozitia 316/20182018/10/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FATU MARIA
Dispozitia 315/20182018/10/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COSTACHE ANDREEA MARIA
Dispozitia 314/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui URSE MARIAN
Dispozitia 313/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui PASCU VALENTIN
Dispozitia 312/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui RADUTA DANIEL
Dispozitia 311/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TUDOSE PETRUT NELUS
Dispozitia 310/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui IOANA MARIAN
Dispozitia 309/20182018/10/23privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA DAVID
Dispozitia 308/20182018/10/23privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui RADU NICOLETA
Dispozitia 307/20182018/10/23privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MARTICI NICOLETA
Dispozitia 306/20182018/10/23privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CRISTEA GHEORGHE
Dispozitia 305/20182018/10/23privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui NEGOITA DANUT
Dispozitia 304/20182018/10/23privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SOCARICI MARCEL
Dispozitia 302/20182018/10/11privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui STROE DANIEL
Dispozitia 301/20182018/10/11privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DOBRE MARIA
Dispozitia 300/20182018/10/11privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui MARIN MARIA
Dispozitia 299/20182018/10/11privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGHEL VIRGIL
Dispozitia 298/20182018/10/11privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ALEXANDRESCU AUREL
Dispozitia 297/20182018/10/11privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui MIRZAC ELENA
Dispozitia 296/20182018/10/11privind reluarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui MARTICI NICOLETA
Dispozitia 295/20182018/10/11privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BORCAN MARIAN
Dispozitia 290/20182018/10/01privind delimitarea sectiilor de votare si stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru listele electorale permanente in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national din 6 si 7 octombrie 2018 pentru revizuirea Constitutiei
Dispozitia 289/20182018/09/26privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COSTACHE ANDREEA MARIA
Dispozitia 288/20182018/09/26privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui OTOBAC FLORIN
Dispozitia 287/20182018/09/26privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui PASCU VALENTIN
Dispozitia 286/20182018/09/26privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui RADUTA DANIEL
Dispozitia 285/20182018/09/26privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CALDARARU DORINA CRISTINA
Dispozitia 284/20182018/09/26privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SOCARICI DANIELA
Dispozitia 283/20182018/09/26privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STOICA STEFAN
Dispozitia 282/20182018/09/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU ALIN COSTEL
Dispozitia 281/20182018/09/26privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU GEORGE MARIAN
Dispozitia 280/20182018/09/25privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 279/20182018/09/25privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GOGOS CRISTINA
Dispozitia 278/20182018/09/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui MIHALCEA LILIANA ROXANA
Dispozitia 276/20182018/09/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FURNICA IONEL
Dispozitia 275/20182018/09/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FEDUR FLORICA
Dispozitia 274/20182018/09/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ANGHEL STELUTA
Dispozitia 273/20182018/09/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRACHE RADU
Dispozitia 272/20182018/09/25privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TOADER STEFAN
Dispozitia 271/20182018/09/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui CORBU MARIUS
Dispozitia 270/20182018/09/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DUMITRU GEORGE MARIAN
Dispozitia 269/20182018/09/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui GAINA IULIAN
Dispozitia 268/20182018/09/25privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DUMITRU MIOARA
Dispozitia 218/20182018/07/31privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DUMITRU ALIN COSTEL
Dispozitia 217/20182018/07/31privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui PATRASCU MARIUS
Dispozitia 216/20182018/07/31privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui APOSTOL BADEA DAN
Dispozitia 215/20182018/07/31privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHERGHE DORINEL
Dispozitia 214/20182018/07/31privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA DAVID
Dispozitia 213/20182018/07/31privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA VIOLETA
Dispozitia 212/20182018/07/31privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COSTACHE ANDREEA MARIA
Dispozitia 211/20182018/07/31privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 210/20182018/07/31privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ZAMFIRESCU MARIN ALEXANDRU
Dispozitia 209/20182018/07/31privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR CIPRIAN
Dispozitia 207/20182018/07/31privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TOADER VICTOR
Dispozitia 206/20182018/07/31privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FURNICA IONEL
Dispozitia 181/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR CIPRIAN
Dispozitia 180/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE DORINEL
Dispozitia 179/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU BIANCA
Dispozitia 178/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ZEHEU GABRIEL
Dispozitia 177/20182018/05/23privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BETEA EMIL
Dispozitia 176/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ACHIM OVIDIU
Dispozitia 175/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DURBACA ELENA PETRONELA
Dispozitia 174/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui OINARU GICA
Dispozitia 173/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TOADER STEFAN
Dispozitia 172/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BETEA GEORGETA
Dispozitia 171/20182018/05/23privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui PARASCHIV ION
Dispozitia 169/20182018/05/23privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SAMOILA IOAN
Dispozitia 168/20182018/05/23privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANTONACHE DANUT
Dispozitia 167/20182018/05/23privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ENE GABRIEL
Dispozitia 161/20182018/04/24privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GROZAVU TANTA
Dispozitia 160/20182018/04/24privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA VIOLETA
Dispozitia 159/20182018/04/24privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui IORDACHE CONSTANTIN
Dispozitia 158/20182018/04/24privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CALDARARU DORINA CRISTINA
Dispozitia 156/20182018/04/10privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DUTA ADRIAN AUREL
Dispozitia 155/20182018/04/10privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui SAMOILA IOAN
Dispozitia 154/20182018/04/10privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DOBRE MARIA
Dispozitia 153/20182018/04/10privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui CORBU CARLA
Dispozitia 150/20182018/03/05privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA VIOLETA
Dispozitia 149/20182018/03/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MANAILESCU MARIOARA
Dispozitia 148/20182018/03/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM FLORIAN SIMINICA
Dispozitia 147/20182018/03/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TRIFAN VASILE
Dispozitia 146/20182018/03/05privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui IORDACHE CONSTANTIN
Dispozitia 145/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DURBACA ELENA PETRONELA
Dispozitia 144/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM ADRIAN ION
Dispozitia 143/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SPINU GHEORGHE
Dispozitia 142/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BETEA VIRGIL
Dispozitia 141/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE DORINEL
Dispozitia 140/20182018/03/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM MARIA MIRELA
Dispozitia 139/20182018/03/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM MARIA MIRELA
Dispozitia 138/20182018/03/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIU STANEL
Dispozitia 137/20182018/03/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 136/20182018/03/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GROZAVU TANTA
Dispozitia 135/20182018/03/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIRAM ALICE CASANDRA
Dispozitia 134/20182018/03/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STEFAN FLORINA NICOLETA
Dispozitia 133/20182018/03/05privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui MECU TUDOREL
Dispozitia 132/20182018/03/05privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM MARIA MIRELA
Dispozitia 131/20182018/03/05privind reluarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui LAZAR MARIAN
Dispozitia 130/20182018/03/05privind reluarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM MARIA MIRELA
Dispozitia 129/20182018/03/05privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM ADRIAN ION
Dispozitia 128/20182018/03/05privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIRAM FLORIN SIMICA
Dispozitia 85/20182018/02/05privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta extraordinara in data de 09.02.2018 orele 10.00
Dispozitia 10/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui LAZAR MARIAN
Dispozitia 9/20182018/01/03privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui NEGOITA DOREL
Dispozitia 8/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui DRAGOMIR CIPRIAN
Dispozitia 7/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui BAIARAM MARIA MIRELA
Dispozitia 6/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui STAN ADRIAN VALENTIN
Dispozitia 5/20182018/01/03privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui LAZAR MARIAN
Dispozitia 4/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGHEL MARIA DANA
Dispozitia 3/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui ANGELESCU DIANA
Dispozitia 2/20182018/01/03privind suspendarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui TOADER VIOREL
Dispozitia 1/20182018/01/03privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui APOSTOLACHE BADEA DAN
Dispozitia 436/20172017/12/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui UDRESCU SILVIU
Dispozitia 435/20172017/12/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui OPREA MARIN
Dispozitia 434/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui NEGOITA TINCA
Dispozitia 433/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STROE FILOFTEIA
Dispozitia 432/20172017/12/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui LAZAR MARIAN
Dispozitia 431/20172017/12/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui LAZAR GEORGIAN VALENTIN
Dispozitia 430/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui IOANA MARIAN
Dispozitia 429/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui URSE MARIAN
Dispozitia 428/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui STEFAN GHEORGHE
Dispozitia 427/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FATU MIHAELA
Dispozitia 426/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui OTOBAC FLORIN
Dispozitia 425/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA STELIAN
Dispozitia 424/20172017/12/05privind reluarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHEORGHE CONSTANTIN
Dispozitia 423/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui ALEXANDRU MANOLE
Dispozitia 422/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHITA VIOREL
Dispozitia 421/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIARAM VIORICA
Dispozitia 420/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui BAIARAM ADRIAN ION
Dispozitia 419/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui TRIFAN DOREL
Dispozitia 418/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui NEGOITA EMIL
Dispozitia 417/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DURAC ION
Dispozitia 416/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DRAGOMIR CIPRIAN
Dispozitia 415/20172017/12/05privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MANEA ANANIE
Dispozitia 414/20172017/12/05privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui SAMOILA IOAN
Dispozitia 413/20172017/12/05privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui OINARU GICA
Dispozitia 412/20172017/12/05privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CORBU CARLA
Dispozitia 411/20172017/12/05privind suspendarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui FRUNZA VIOLETA
Dispozitia 410/20172017/12/05privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui DUMITRU BIANCA
Dispozitia 409/20172017/12/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui DUMITRU BIANCA
Dispozitia 408/20172017/12/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui CHELE ROMICA DUMITRU
Dispozitia 407/20172017/12/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui MIRZAC MERISOR
Dispozitia 406/20172017/12/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui COJOCARU MARIAN
Dispozitia 405/20172017/12/05privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) dnei/dlui GHITA MADALIN GIGEL
Dispozitia 190/20172017/06/16privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 23.06.2017 orele 10:00
Dispozitia 172/20172017/05/25privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 31.05.2017 orele 10:00
Dispozitia 132/20172017/04/24privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 28.04.2017 orele 10:00
Dispozitia 97/20172017/03/27privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 31.03.2017 orele 10:00
Dispozitia 96/20172017/03/27privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta de indata in data de 27.03.2017 orele 10:00
Dispozitia 93/20172017/03/14privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta extraordinara in data de 16.03.2017 orele 13:00
Dispozitia 57/20172017/02/23privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 28.02.2017 orele 10:00
Dispozitia 12/20172017/01/25privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta ordinara in data de 31.01.2017 orele 10:00

Comments are closed.