Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 47/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/25
Proiect 46/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/25
Proiect 45/2020privind aderarea comunei Movila Banului, județul Buzău, in calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”2020/11/17
Proiect 44/2020rivind aprobarea documentatiei pentru investitia:“Sistem de supraveghere video stradal in comuna Movila Banului, judetul Buzau”2020/11/17
Proiect 43/2020privind aprobarea modificării HCL nr.25/30.06.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2020/11/17
Proiect 42/2020privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2020-2021.2020/11/17
Proiect 41/2020Privind alegerea viceprimarului comunei Movila Banului, județul Buzău2020/11/10
Proiect 40/2020privind aprobarea organizarii Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/10
Proiect 39/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020- ianuarie 20212020/11/10
Proiect 38/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/10/16
Proiect 37/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“ TIP V2, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău2020/09/22
Proiect 36/2020privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare post mortem al Comunei Movila Banului, județul Buzău” domnului Turturica Ionel2020/09/22
Proiect 35/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.11/19.02.2020 privind planul anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/09/21
Proiect 34/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/09/18
Proiect 37/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“ TIP V2, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău2020/09/14
Proiect 36/2020privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare post mortem al Comunei Movila Banului, județul Buzău” domnului Turturica Ionel2020/09/14
Proiect 33/2020privind aprobarea documentației tehnice pentru proiectul” Lucrari intretinere si reparatii strada Lalelelor(DC 153) in Comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/08/24
Proiect 32/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/08/24
Proiect 31/2020privind aprobarea solicitătii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijloci-S.A., plata comisionului de garantare și valoarea proiectului integrat finanțat prin submăsura 19.2_7 al comunei Movila Banului, intitulat”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/15
Proiect 30/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/15
Proiect 29/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență MedicalăComunitară la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/07/15
Proiect 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/07/15
Proiect 27/2020privind acordul în vederea instalării unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale pentru autoritatile publice locale in anul 20202020/07/15
Proiect 26/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie- septembrie 20202020/06/16
Proiect 25/2020privind aprobarea modificării HCL nr.85/29.11.2019 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2020/06/15
Proiect 24/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Movila Banului este membru asociat2020/05/18
Proiect 23/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/04/15
Proiect 22/2020privind apobarea casarii unor mijloace fixe si a unor bunuri de natura obiectelor de inventar de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 21/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 20/2020privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20202020/04/15
Proiect 19/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 18/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie- iunie 20202020/04/15
Proiect 17/2020privind completarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/28
Proiect 16/2020privind aprobarea notei conceptuale „intretinere si asigurare functionalitate strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca”.2020/02/28
Proiect 15/2020privind aprobarea documentatiei tehnice privind „Amenajare parcare in zona sala de sport Limpezis”, comuna Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/28
Proiect 14/2020privind aprobarea documentatiei tehnice privind “Intretinere si asigurare functionalitate teren baza de sport Movila Banului, judetul Buzau2020/02/28
Proiect 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/02/13
Proiect 12/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.83/29.11.2019 privind atestarea la domeniul privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp, situat in extravilanul comunei Movila Banului, tralaua 1.2020/02/13
Proiect 11/2020privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/13
Proiect 10/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/13
Proiect 9/2020privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre UAT Movila Banului si Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau.2020/01/17
Proiect 8/2020privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2020/01/17
Proiect 7/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri imobile, pozitia nr.1 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 6/2020privind semnarea sub formă autentică a Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău2020/01/17
Proiect 5/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ungureanu Viorel2020/01/17
Proiect 4/2020privind aprobarea achizitiei unui imobil si a terenului aferent situate in satul Movila Banului, Str.Nuferilor, nr.167, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 3/2020privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20202020/01/17
Proiect 2/2020privind aprobare inchirierii prin licitatie publica a pasunilor din proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 1/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20202020/01/17

Comments are closed.