Proiect 27/2021

privind aprobarea modificării HCL nr.4/15.01.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitateal primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău

Citeste mai mult

Proiect 26/2021

privind aprobarea semnarii unui act aditional la Contractul de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău

Citeste mai mult

Proiect 23/2021

privind mentinerea in noul program judetean de transport a prevederilor existente pentru Comuna Movila Banului in Programul județean de transportrutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău care estevalabil pana la 31.12.2021

Citeste mai mult