Proiect 30/2021

privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute catre SC Distributie Energie Electrica Romania, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publica a comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in vederea realizarii lucrarii de investitii“ Lucrari de racordarea pentru alimentare cu energie electrica Statie de Epurare in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”.

Citeste mai mult

Proiect 29/2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie

Citeste mai mult

Proiect 27/2021

privind aprobarea modificării HCL nr.4/15.01.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitateal primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău

Citeste mai mult