Proiect 1/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 2020