Proiect 25/2020

privind aprobarea modificării HCL nr.85/29.11.2019 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi