Proiect 26/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie- septembrie 2020