Proiect 26/2021

privind aprobarea semnarii unui act aditional la Contractul de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău


Fișiere atașate: