Proiect 29/2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență MedicalăComunitară la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 2020