Proiect 43/2020

privind aprobarea modificării HCL nr.25/30.06.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi