Proiect 44/2020

rivind aprobarea documentatiei pentru investitia:“Sistem de supraveghere video stradal in comuna Movila Banului, judetul Buzau”