Proiect 45/2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Movila Banului. Satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: