Proiect 46/2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele Cioranca Si Limpezis” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: