Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara demarat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara(ANCPI) se doreste inregistratea gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, finantate conform prevederilor art.9 alin 34 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare( Legea nr.7/1996), lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale(UAT), avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT-urilor ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Prin acest program, UAT Movila Banului a beneficiat in anul 2017 de inregistrare sistematica a imobilelor din tarlalele 15(parcela 101) si 16(parcela 108) in comuna Movila Banului.

Depunere documente prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara anul 2018 pentru urmatoarele tarlale: 5, 6, 39, 40, 45,  46, 47, 48, 49, 50 , 51, 55.

Documente necesare:

-Acte de proprietate(ex:titlu proprietate, contract vanzare-cumparare,etc)
-Acte de stare civila(carte identitate, buletin identitate, certificat de deces-daca este cazul)
-Extras de carte funciara(daca este cazul)